สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ White Poly

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ White Poly

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ White Poly คือ เป็นสติ๊กเกอร์ที่เนื้อเดียวกับ แบบ PP WHITE สติ๊กเกอร์เป็นเนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด เนื้อมันเงา

  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ White Poly สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ VOID เป็นเนื้อพลาสติกมันเงา ฉีกไม่ขาด มีความทนทานสูง จึงเหมาะกับงาน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร งานห้องเย็น ทรัพย์สิน งานจิวเวอรี้ ติดทรัพย์สินหรือคลีนรูม

  • จุดเด่น : เป็นสติ๊กเกอร์เนื้อพลาสติกมันเงา ฉีกไม่ขาด ทนทาน

  • ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์ แบบ White Poly จะเป็น Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ข้อดีราคาถูก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า