สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TTR Transfer

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TTR Transfer

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TTR Transfer คือ ลักษณะสติ๊กเกอร์ TTR Transfer เป็นเนื้อกระดาษสีขาวนวล

  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TTR Transfer ลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวเนื้อนวลสวยมีผิวหน้าที่เรียบเป็นพิเศษใช้งาน ได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ งานอิเล็คทรอนิกส์ งานด้านการเกษตร ส่งออกผักผลไม้ ฉลากสินต่างๆ ฯลฯ

  • จุดเด่น : เป็นสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ได้คมชัดและสวยงาม มีผิวหน้าที่เรียบเป็นพิเศษเพื่อรองรับการใช้งานดังต่อไปนี้

    - พิมพ์งานสี pre-print ได้เป็นอย่างดี
    - ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทั้งที่มีความเร็วต่ำและความเร็วสูง
    - ใช้ได้กับ Ribbon บาร์โค้ดชนิด Wax และ Wax-Resin ได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า

  • ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์ แบบ TTR Transfer จะเป็น Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ข้อดีราคาถูก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า