สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TAG

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TAG

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TAG คือ ลักษณะสติกเกอร์เป็นกระดาษแข็ง มีหลายแบบ เช่น แบบหน้ามันทั้งสองด้าน แบบหน้ามันด้านเดียว ความหนาขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TAG ลักษณะเป็นกระดาษแข็งและขนาดความหนาของTag แล้วแต่ความต้องการและงานของลูกค้า มี 2 ประเภท งานแผ่น และเข้าม้วน งานแผ่น เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า, ใบรับประกันสินค้า, ป้ายราคาสินค้าต่าง, โบว์ชัวร์สินค้า งานเข้าม้วนผ่านเครื่องพิมพ์ ต้องเจาะรู หรือ ตีแบลคมาร์คด้านหลัง เพื่อให้เครื่องพิมพ์จับเซ็นเซอร์ได้ เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า

  • จุดเด่น : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TAG ลูกค้าสามารถ เลือกความหนาของกระดาษให้เหมาะสมกับงานได้

  • ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์ แบบ TAG จะเป็น Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ข้อดีราคาถูก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า