สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ PVC

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดพีวีซี (Sticker Label Barcode) แบบ PVC

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดพีวีซี (Sticker Label Barcode) แบบ PVC คือ จะมี 2 ประเภท คือ PCVใส และ PCVขาวมัน สติ๊กเกอร์เป็นเนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ

 • ลักษณะงานที่นำไปใช้ :

  สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อ PCV ใส ลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์ใส เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ มีความทนทานสูง จึงเหมาะกับงาน เช่น งานเครื่องสำอาง ฉลากสินค้าทั่วไป

  สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อ PCV ขาวมัน ลลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์พลาสติกสีขาวขุ่นฉีกไม่ขาด กันน้ำ ทนความร้อนและสารเคมี จึงเหมาะกับงาน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสากรรมปิโตเลียม อุตสาหกรรมเคมี ฉลากสินค้าที่มีสารเคมีและต้องโดนน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์และของใช้ในห้องน้ำ

 • จุดเด่น :

  สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อ PCV ใส เป็นสติ๊กเกอร์ใส เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด งานพิมพ์คมชัดสวยงาม เหมือนสติกเกอร์ LAMINATE

  สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อ PCV ขาวมัน เป็นสติ๊กเกอร์พลาสติกสีขาวขุ่นฉีกไม่ขาด กันน้ำ ทนความร้อนและสารเคมี มีความคงทนสูง

 • ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ดหรือริบบอนที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ PVC จะเป็น Ribbon Resin เนื่องจากสติ๊กเกอร์เป็นเนื้อพลาสติกต้องการความทนทาน ความคมชัดและสวยงามสูง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับงานและความพอใจของลูกค้า