สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ สคบ.

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ สคบ.

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ สคบ. คือ เป็นสติ๊กเกอร์ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค/Office of the Consumer Protection Board หรือเรียกย่อว่า สคบ. เป็นผู้กำหนดรูปแบบของแต่ละประเภทสินค้า เพื่อแจ้งแหล่งที่ผลิต ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ฯ เนื้อสติ๊กเกอร์ที่ใช้เป็นเนื้อกระดาษกึ่งมันกึ่งด้าน สติ๊กเกอร์ชนิดกันน้ำ ทนต่อแรงฉีกขาด

  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ สคบ. สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ สคบ. เป็นเนื้อกึ่งมักึ่งด้าน กันน้ำ ทนต่อแรงฉีกขาด จึงเหมาะกับงาน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง

  • จุดเด่น : บ่งบอกวิธีใช้หรือรายละเอียดสินค้าชัดเจน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด

  • ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์ แบบ สคบ. จะเป็น Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ข้อดีราคาถูก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า