สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ Laminate

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ Laminate

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดวอยด์ แบบ Laminate คือ สติ๊กเกอร์ที่มีเนื้อใส เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ

  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : การนำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Laminate เนื่องจากสติ๊กเกอร์ใส ฉีกไม่ขาด กันน้ำ มีความทนทานสูง สามารถนำมาประยุกต์การใช้กับงานที่่ต้องการ เช่น เช่น งานเครื่องสำอาง ฉลากไวน์ ฉลากสินค้าทั่วไป และ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโชว์ให้เห็นเฉพาะตัวอักษรบนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

  • จุดเด่น : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Laminate คือ เป็นสติ๊กเกอร์ใส เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด งานพิมพ์คมชัดสวยงาม

  • ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ดหรือริบบอนที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Laminate จะเป็น Ribbon Resin เป็นริบบอนที่พิมพ์แล้วทนต่อการขูดขีด ไม่หลุดลอก จึงเหมาะกับสติ๊กเกอร์เป็นเนื้อพลาสติกต้องการความทนทาน ความคมชัดและสวยงาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานของลูกค้า และความเหมาะสมอยู่กับชนิดงานและความพอใจของลูกค้า