สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ  BOPP

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ BOPP

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ BOPP คือ เป็นสติ๊กเกอร์ตระกูล PVC เป็นเนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ

  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ BOPP เป็นเนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ มีความทนทานสูง จึงเหมาะกับงาน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร งานห้องเย็น ทรัพย์สินจะเหมาะสม

  • จุดเด่น : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ BOPP เป็นสติ๊กเกอร์เนื้อพลาสติกมันเงา ฉีกไม่ขาด กันน้ำจึงเหมาะกับงานห้องเย็น

  • ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ดหรือริบบอนที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์ BOPP จะเป็น Ribbon Wax Resin แต่ลูกค้าต้องการความคงทนของผ้าหมึกมากขึ้น ก็จะเป็น Ribbon Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและความพอใจของลูกค้า