สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อมันเงา (Sticker Label Barcode) แบบ  Art Paper

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อมันเงา (Sticker Label Barcode) แบบ Art Paper

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อมันเงา (Sticker Label Barcode) แบบ Art Paper เป็นสติ๊กเกอร์บาร์โค้เนื้อมันเงา (มันวาว) ใช้พิมพ์กับผ้าหมึก Ribbon Wax ทั่วไป

  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : การนำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อมันเงา แบบ Art paper มาประยุกต์การใช้งาน เนื่องจากสติ๊กเกอร์เนื้อมันเงา(มันวาว) จึงเหมาะกับงาน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ งานอิเล็คทรอนิกส์ งานด้านการเกษตร ส่งออกผักผลไม้ ฉลากสินต่างๆ ฯลฯ ใช้งานที่มีความชื้นได้บ้าง เช่น แช่เย็นธรรมดา แต่ไม่ถึงกับกันน้ำ หรือแช่ช่องฟิส

  • จุดเด่น : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อมันเงา แบบ Art paper พิมพ์งานคมชัดสวยงาม บาร์โค้ดอ่านง่าย กันความชื้นได้

  • ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ดหรือริบบอนที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อมันเงา แบบ Art paper จะเป็น Ribbon Wax จะเป็นผ้าหมึกธรรมดาใช้ในงานทั่วไป ราคาถูกช่วยลดต้นทุน แต่ถ้า ต้องการใช้กับงานที่มีความชื้น เช่น แช่เย็นต้องเป็น Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดงานของลูกค้า และความเหมาะสม