สติกเกอร์บาร์โค้ดกึ่งมันกึ่งด้าน AL Sticker Label Barcode

สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน (Sticker Label Barcode) แบบ AL

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดกึ่งมันกึ่งด้าน(Sticker Label Barcode) แบบ AL คือ สติ๊กเกอร์ที่เป็นเนื้อกระดาษกึ่งมันกึ่งด้านสีขาวเนื้อสติ๊กเกอร์มีความเงาและด้าน

  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : การนำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน แบบ AL มาประยุกต์การใช้งานต่างๆได้ดังนี้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร งานอิเล็คทรอนิกส์ การขนส่ง งานพิมพ์ ส.ค.บ. ฯลฯ เหมาะกับงานที่ไม่มี ความชื้น ความร้อน หรือต้องผ่านห้องเย็น เพราะสติ๊กเกอร์เป็นเนื้อกระดาษหากโดนน้ำหรือความชื้นอาจทำให้สติ๊กเกอร์ขาดหรือหมึกหลุดร่อนได้

  • จุดเด่น : สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้านเนื้อกระดาษมันขาวสวย ราคาถูกใช้ได้หลากหลายในงานทั่วไป

  • ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ดหรือริบบอนที่ใช้คู่กับสติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้านจะเป็น Ribbon Wax จะเป็นผ้าหมึกธรรมดาใช้ในงานทั่วไป ราคาย่อมเยาช่วยลดต้นทุน แต่ถ้า ลูกค้าต้องการในเรื่องความคงทน ไม่หลุดร่อน ต้องใช้เป็น Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของลูกค้า