ผ้าหมึกสำหรับพิมพ์บาร์โค้ด ริบบอนบาร์โค้ด Thermal Transfer Ribbon (TTR) แบบ Color Ribbon

ผ้าหมึกสำหรับพิมพ์บาร์โค้ด ริบบอนบาร์โค้ด Thermal Transfer Ribbon (TTR) แบบ Color Ribbon

ผ้าหมึกสำหรับพิมพ์บาร์โค้ด ริบบอนบาร์โค้ด Thermal Transfer Ribbon (TTR) แบบ Color Ribbon คือ ผ้าหมึกริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เป็นริบบอนที่เป็นสีต่าง เช่น สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียว ใช้ได้กับทุกเนื้อกระดาษ ใช้พิมพ์ติดสินค้าทั่วไป

  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : ผ้าหมึกสำหรับพิมพ์บาร์โค้ด ริบบอนบาร์โค้ด Thermal Transfer Ribbon (TTR) แบบ Color Ribbon ผ้าหมึกริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สามารถนำมาประยุกต์การใช้งานต่างๆได้ดังนี้ เหมาะกับการพิมพ์บนสติ๊กเกอร์สีที่คุณต้องการ แต่พิมพ์ได้ครั้งละสี ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทุกรุ่น

  • จุดเด่น : เหมาะที่สุดสำหรับพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ที่ต้องการสีสัน หรือทำสติ๊กเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว

  • เครื่องพิมพ์และสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดที่เหมาะต่อการนำมาใช้งาน : ผ้าหมึกสำหรับพิมพ์บาร์โค้ด ริบบอนบาร์โค้ด Thermal Transfer Ribbon (TTR) แบบ Color Ribbon เหมาะกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เนื้อริบบอน (Ribbon) มีทั้ง Face In /Face Out (Face In คือ หมึกพิมพ์จะอยู่ด้านใน Face Out คือ หมึกพิมพ์จะอยู่ด้านนอก)เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสีสันตามรูปแบบที่ท่านต้องการ สามารถใช้ไดกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทุกยี่ห้อ เช่น Intermec, Zebra, Argoxฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของลูกค้า