ระบบบาร์โค้ดอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automovice Industry)
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automovice Industry)

การนำสติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ เราผลิตและจำหน่ายสติ๊กเกอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมหลายชนิด หลายรูปแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟฟ้าอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เรามีให้ท่านเลือกทุกรูปแบบ

ระบบบาร์โค้ดอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry)
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry)

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมอุตสาหกรรมมากมายหลายอย่าง อุตสาหกรรมที่ทำเครื่องเคมีทั้งหลายจะผลิตผลสำเร็จรูป เช่น พลาสติก สี ยารักษาโรค ผงซักฟอก วัตถุระเบิด ไยเทียม สีย้อมผ้า และยาฆ่าแมลง เป็นต้น

ระบบบาร์โค้ดด้านการศึกษา (Education)
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในด้านการศึกษา (Education)

ด้านการศึกษา สามารถนำระบบบาร์โค้ดมาใช้กับงานหลายๆด้าน เช่น ระบบห้องสมุด อุปกรณ์คุรุภัณฑ์ รหัสประจำตัวฯ ตัวอย่างการนำบาร์โค้ดมาใช้ในด้านการศึกษา สามารถนำเอาระบบบาร์โค้ด มาช่วยเหลือในเรื่องห้องสมุดแนะลดเวลาในการสืบค้นต่างๆ และการนำเอาระบบบาร์โค้ดช่วยในการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดได้อีกด้วย

ระบบบาร์โค้ดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry)
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น

ระบบบาร์โค้ดในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตหลากหลายขั้นตอนและผลผลิตของแต่ละขั้นตอนนั้นยังสามารถนำไปใช้งานต่อได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สินค้าหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการขั้นต้นแล้วก็จะสามารถนำไปบริโภคโดยตรงทันที หรือนำไปผ่านกระบวนการปรุง การแปรรูปอย่างง่าย ไปจนถึงการแปรรูปขั้นสูงขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน