การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations)

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations)

ระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations) คือ การนำบาร์โค้ดมาใช้ในระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดนอกจากนั้นการที่สินค้าคงคลังที่เพียงพอยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจ

ตลาดวันนี้ความต้องการการจัดการซัพพลายเชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะคลังสินค้าและการดำเนินงานศูนย์กระจายต้องการที่หลากหลายของระบบจัดเก็บข้อมูลและเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบ

สติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในงานระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations) หลายรูปแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เรามีให้ท่านเลือกทุกรูปแบบ ดังนี้

ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกหรือริบบอนบาร์โค้ดที่เหมาะสมคือแบบ Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) สำหรับงานระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations) : เรารับผลิตและจำหน่ายมีทั้งดวงเปล่าหรือท่านสามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการ ทุกรูปแบบ ทุกขนาด ทุกสี มีเนื้อวัสดุที่เหมาะสมกับงานให้ท่านเลือกตามความต้องการดังต่อไปนี้

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ PP มุก : เป็นสติ๊กเกอร์ชนิดที่เมื่อลอกออกจะมีรอย เหมาะกับงานที่ต้องการติดถาวร

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ PVC ขาวมัน : ใช้อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสากรรมปิโตเลียม อุตสาหกรรมเคมี ฉลากสินค้าที่มีสารเคมีและต้องโดนน้ำ

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ BOPP : เป็นเนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ UPO : สติ๊กเกอร์เนื้อขาวนวลสวย เป็นพลาสติกฉีกไม่ขาด กันน้ำ