การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจขนส่ง (Transportation)

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจขนส่ง (Transportation)

ธุรกิจขนส่ง (Transportation) คือ ธุรกิจขนส่งสินค้ามีบทบาทอย่างสูงต่อระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน เพราะเป็นส่วนที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง การขนส่งสินค้ามี 3 ทาง คือ ทางบก น้ำ อากาศ ซึ่งในที่นี้จะเน้นการวิเคราะห์เฉพาะการขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ ในขณะที่การขนส่งทางน้ำและทางอากาศจำเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง การนำเอาระบบบาร์โค้ด และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของลูกค้า เส้นทาง รวมถึง การนำมาพัฒนาระบบจัดส่ง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสะบายตรวจสอบได้ เลยเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ในงานขนส่งสินค้า และบริการ

สติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในงานธุรกิจขนส่ง (Transportation) หลายรูปแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เรามีให้ท่านเลือกทุกรูปแบบ ดังนี้

ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกหรือริบบอนบาร์โค้ดที่เหมาะสมคือแบบ Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) สำหรับงานธุรกิจขนส่ง (Transportation) : สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเป็นสติ๊กเกอร์ แบบ TAG สำหรับติดเสื้อผ้า มีทั้งที่เป็นกาวธรรมดา และกาวรีมูฟ (ติดแล้วลอกออกได้ ขนผ้าไม่หลุดติดออกมา) สามารถผลิตได้หลากหลายสี หลายรูปแบบ หลายรูปแบบ TAG เป็นกระดาษแข็ง และขนาดความหนาของ TAG แล้วแต่ความต้องการและงานของลูกค้า มี 2 ประเภท งานแผ่น และเข้าม้วน งานแผ่น เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า, ใบรับประกันสินค้า, ป้ายราคาสินค้าต่าง, โบว์ชัวร์สินค้า งานเข้าม้วนผ่านเครื่องพิมพ์ ต้องเจาะรู หรือ ตีแบลคมาร์คด้านหลัง เพื่อให้เครื่องพิมพ์จับเซ็นเซอร์ได้ เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TAG : เป็นกระดาษแข็ง มีหลายแบบ เช่น แบบหน้ามันทั้งสองด้าน แบบหน้ามันด้านเดียว

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ AL : กึ่งมันกึ่งด้านสติ๊กเกอร์ที่เป็นเนื้อกระดาษสีขาวเนื้อสติ๊กเกอร์มีความเงาและด้าน

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ PVC : เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ มีความทนทานสูง

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TTR Transfer : เป็นเนื้อกระดาษสีขาวนวล พิมพ์งานสี pre-print ได้เป็นอย่างดี