การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในด้านการแพทย์ (Healthcare Providers)

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในด้านการแพทย์ (Healthcare Providers)

ด้านการแพทย์ (Healthcare Providers) คือ งานบริหารด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลปัจจุบันเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ การบริหารจัดการ (Management Information System) มาประยุกต์เข้ากับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแบบต่างๆ ตามที่โรงพยาบาลนั้นต้องการ ซึ่งนำมาใช้ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของโรงพยาบาล เช่น งานเวชระเบียนผู้ป่วย งานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น การนำระบบงานบาร์โค๊ดมาใช้ในด้านการแพทย์เพื่องานบริหาร เช่น ผู้ป่วยต้องการความปลอดภัย หมายเลขประจำตัวประชาชน ต้องถูกต้อง เพราะยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ยา น้ำเกลือ ที่จะใช้กับคนไข้ต้องถูกต้องแม่นยำ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และจะทำสิ่งต่างๆ ไปใช้กับผู้ป่วย

สติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในงานด้านการแพทย์ (Healthcare Providers) หลายรูปแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เรามีให้ท่านเลือกทุกรูปแบบ ดังนี้

ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกหรือริบบอนบาร์โค้ดที่เหมาะสมคือแบบ Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) สำหรับงานด้านการแพทย์ (Healthcare Providers) : สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเป็นสติ๊กเกอร์ แบบ TAG สำหรับติดเสื้อผ้า มีทั้งที่เป็นกาวธรรมดา และกาวรีมูฟ (ติดแล้วลอกออกได้ ขนผ้าไม่หลุดติดออกมา) สามารถผลิตได้หลากหลายสี หลายรูปแบบ หลายรูปแบบ TAG เป็นกระดาษแข็ง และขนาดความหนาของ TAG แล้วแต่ความต้องการและงานของลูกค้า มี 2 ประเภท งานแผ่น และเข้าม้วน งานแผ่น เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า, ใบรับประกันสินค้า, ป้ายราคาสินค้าต่าง, โบว์ชัวร์สินค้า งานเข้าม้วนผ่านเครื่องพิมพ์ ต้องเจาะรู หรือ ตีแบลคมาร์คด้านหลัง เพื่อให้เครื่องพิมพ์จับเซ็นเซอร์ได้ เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ Direct Thermal : เป็นวัสดุที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการพิมพ์ (ไม่ต้องใช้ ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ) ง่ายต่อการนำมาใช้งาน และประหยัดต้นทุน

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ AL : สติ๊กเกอร์ที่เป็นเนื้อกระดาษสีขาวเนื้อสติ๊กเกอร์มีความเงาและด้าน

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ UPO : เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ มีความทนทานสูง