การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (Garment Industry)

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (Garment Industry)

อุตสาหกรรมเสื้อผ้า (Garment Industry) คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน ซึ่งสูงสุดในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถทำรายได้เงินตราต่างประเทศได้ปีละกว่าแสนล้านบาท

ไทยเป็นผู้ผลิต เสื้อผ้าส่งออก ติดอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยคุณภาพงานที่ดี ราคาเหมาะสม รูปแบบงานและดีไซด์ ที่ทันสมัย เหตุนี้ จึงเป็นที่นิยมที่จะนำเอาระบบบาร์โค๊ด มาเพื่อรองรับการขยายงาน ที่ทันต่อความต้องการลูกค้า ที่ขยายตัวมากขึ้น และเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมสินค้า คงคลัง ให้เหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป

  • ปรับปรุงวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็วในสายการผลิต

  • ลดการสูญเสียวัสดุุ

  • สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น

สติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (Garment Industry) หลายรูปแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เรามีให้ท่านเลือกทุกรูปแบบ ดังนี้

ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกหรือริบบอนบาร์โค้ดที่เหมาะสมคือแบบ Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) สำหรับงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (Garment Industry) : สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเป็นสติ๊กเกอร์ แบบ TAG สำหรับติดเสื้อผ้า มีทั้งที่เป็นกาวธรรมดา และกาวรีมูฟ (ติดแล้วลอกออกได้ ขนผ้าไม่หลุดติดออกมา) สามารถผลิตได้หลากหลายสี หลายรูปแบบ หลายรูปแบบ TAG เป็นกระดาษแข็ง และขนาดความหนาของ TAG แล้วแต่ความต้องการและงานของลูกค้า มี 2 ประเภท งานแผ่น และเข้าม้วน งานแผ่น เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า, ใบรับประกันสินค้า, ป้ายราคาสินค้าต่าง, โบว์ชัวร์สินค้า งานเข้าม้วนผ่านเครื่องพิมพ์ ต้องเจาะรู หรือ ตีแบลคมาร์คด้านหลัง เพื่อให้เครื่องพิมพ์จับเซ็นเซอร์ได้ เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TAG : เป็นกระดาษแข็ง มีหลายแบบ เช่น แบบหน้ามันทั้งสองด้าน แบบหน้ามันด้านเดียว

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ AL : สติ๊กเกอร์ที่เป็นเนื้อกระดาษสีขาวเนื้อสติ๊กเกอร์มีความเงาและด้าน

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ PVC : เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ มีความทนทานสูง

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TTR Transfer : เป็นเนื้อกระดาษสีขาวนวล พิมพ์งานสี pre-print ได้เป็นอย่างดี