การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)

อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) คือ อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตหลากหลายขั้นตอนและผลผลิตของแต่ละขั้นตอนนั้นยังสามารถนำไปใช้งานต่อได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สินค้าหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการขั้นต้นแล้วก็จะสามารถนำไปบริโภคโดยตรงทันที หรือนำไปผ่านกระบวนการปรุง การแปรรูปอย่างง่าย ไปจนถึงการแปรรูปขั้นสูงขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน

ในกระบวนการผลิต ทุกวันนี้สิ่งที่ต้องคำนึง และปฎิบัติคือ การทำงานให้รวดเร็ว แม่นยำและทันต่อการแข่งขันของตลาด ตรวจสอบได้ จึงได้นำเอาระบบบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้ คุณสามารถนำเอาระบบบาร์โค๊ด มาช่วยเหลือ ในกระบวนการต่างๆได้ เช่น

  • ปรับปรุงวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็วในสายการผลิต

  • ลดการสูญเสียวัสดุ

  • สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น

สติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) หลายรูปแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เรามีให้ท่านเลือกทุกรูปแบบ ดังนี้

ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกหรือริบบอนบาร์โค้ดที่เหมาะสมคือแบบ Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) สำหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) : เรารับผลิตและจำหน่ายมีทั้งดวงเปล่าหรือท่านสามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการ ทุกรูปแบบ ทุกขนาด ทุกสี มีเนื้อวัสดุที่เหมาะสมกับงานให้ท่านเลือกตามความต้องการดังต่อไปนี้

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ Art Paper : เนื้อมันเงา(มันวาว) จึงเหมาะกับงาน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ งานอิเล็คทรอนิกส์ งานด้านการเกษตร ส่งออกผักผลไม้ ฉลากสินต่างๆ

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ Direct Thermal : เป็นวัสดุที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการพิมพ์ (ไม่ต้องใช้ ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ) ง่ายต่อการนำมาใช้งาน และประหยัดต้นทุน

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ AL : สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้านเนื้อกระดาษมันขาวสวย เหมาะกับงานห้องสมุด

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TTR Transfer : เป็นเนื้อกระดาษสีขาวนวล พิมพ์งานสี pre-print ได้เป็นอย่างดี