การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในด้านการศึกษา (Education)

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในด้านการศึกษา (Education)

ด้านการศึกษา (Education) คือ สามารถนำระบบบาร์โค้ดมาใช้กับงานหลายๆด้าน เช่น ระบบห้องสมุด อุปกรณ์คุรุภัณฑ์ รหัสประจำตัวฯ ตัวอย่างการนำบาร์โค้ดมาใช้ในด้านการศึกษา สามารถนำเอาระบบบาร์โค้ด มาช่วยเหลือในเรื่องห้องสมุดแนะลดเวลาในการสืบค้นต่างๆ และการนำเอาระบบบาร์โค้ดช่วยในการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดได้อีกด้วย

คุณสามารถจำแนกสินค้า ด้านเคมี และวัถุอันตราย และเพิ่มมาตรฐานและความปลอดภัยในสายการผลิต โดยนำเอาระบบบาร์โค๊ดเข้ามาช่วยเหลือ สิ่งที่คุณจะได้รับจากการนำเอาระบบบาร์โค้ดมาใช้

  • ปรับปรุงวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็วในสายการค้นหาข้อมูล

  • เพิ่มความรวดเร็วและการค้นหาข้อมูล

สติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในงานด้านการศึกษา (Education) หลายรูปแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เรามีให้ท่านเลือกทุกรูปแบบ ดังนี้

ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกหรือริบบอนบาร์โค้ดที่เหมาะสมคือแบบ Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) สำหรับงานด้านการศึกษา (Education) : เรารับผลิตและจำหน่ายมีทั้งดวงเปล่าหรือท่านสามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการ ทุกรูปแบบ ทุกขนาด ทุกสี มีเนื้อวัสดุที่เหมาะสมกับงานให้ท่านเลือกตามความต้องการดังต่อไปนี้

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ Art Paper : เนื้อมันเงา(มันวาว) จึงเหมาะกับงาน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ งานอิเล็คทรอนิกส์ งานด้านการเกษตร ส่งออกผักผลไม้ ฉลากสินต่างๆ

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ Direct Thermal : เป็นวัสดุที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการพิมพ์ (ไม่ต้องใช้ ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ) ง่ายต่อการนำมาใช้งาน และประหยัดต้นทุน

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ AL : สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้านเนื้อกระดาษมันขาวสวย เหมาะกับงานห้องสมุด

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ TTR Transfer : เป็นเนื้อกระดาษสีขาวนวล พิมพ์งานสี pre-print ได้เป็นอย่างดี

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ FOIL : มีความหนาตั้งแต่ 25 ไมครอนขึ้นไป ทนความร้อนได้สูง ขูดไม่ออก