การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry)

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry)

อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) คือ เป็นอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมอุตสาหกรรมมากมายหลายอย่าง อุตสาหกรรมที่ทำเครื่องเคมีทั้งหลายจะผลิตผลสำเร็จรูป เช่น พลาสติก สี ยารักษาโรค ผงซักฟอก วัตถุระเบิด ไยเทียม สีย้อมผ้า และยาฆ่าแมลง เป็นต้น

คุณสามารถจำแนกสินค้า ด้านเคมี และวัตถุอันตราย และเพิ่มมาตรฐานและความปลอดภัยในสายการผลิต โดยนำเอาระบบบาร์โค๊ดเข้ามาช่วยเหลือ สิ่งที่คุณจะได้รับจากการนำเอาระบบบาร์โค้ดมาใช้

  • ปรับปรุงวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็วในสายการผลิต

  • ลดการสูญเสียวัสดุ

  • สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น

สติ๊กเกอร์ริบบอนบาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในงานอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) หลายรูปแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เรามีให้ท่านเลือกทุกรูปแบบ ดังนี้

ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : ผ้าหมึกหรือริบบอนบาร์โค้ดที่เหมาะสมคือแบบ Ribbon Wax หรือ Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดงานและ ความพอใจของลูกค้า

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) สำหรับงานอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) : เรารับผลิตและจำหน่ายมีทั้งดวงเปล่าหรือท่านสามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการ ทุกรูปแบบ ทุกขนาด ทุกสี มีเนื้อวัสดุที่เหมาะสมกับงานให้ท่านเลือกตามความต้องการดังต่อไปนี้

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ Art Paper : เนื้อมันเงา(มันวาว) จึงเหมาะกับงาน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ งานอิเล็คทรอนิกส์ งานด้านการเกษตร ส่งออกผักผลไม้ ฉลากสินต่างๆ

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ PP White : สติ๊กเกอร์เป็นเนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด เนื้อมันเงา

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ UPO : สติ๊กเกอร์เนื้อขาวนวลสวย เป็นพลาสติกฉีกไม่ขาด กันน้ำ

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ PVC : เนื้อพลาสติก ฉีกไม่ขาด กันน้ำ มีความทนทานสูง

  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Label Barcode) แบบ Poly Laser : ใช้ติดบนถังบรรจุภัณฑ์สินค้าขนาดต่างๆ หรืออุปกรณ์อิเล็คโทรนิค